Burgemeester en schepenen 2019 - 2025

 
00:00
Bestuursploeg 2019-2025 Foto: gemeente Mol
zaterdag, 3 november, 2018

Wim Caeyers - burgemeester
- Veiligheid (politie, brandweer, noodplanning, nucleaire zaken)
- Dienstverlening & communicatie (intern/extern)
- Personeel
- Burgerzaken & burgerlijke stand
- Seniorenzorg --> Lotte Vreys laatste 3 jaar
- Erediensten --> Frederik Loy vanaf 1 april 2023
- Patrimonium (investeringen in eigen gebouwen van gemeente en OCMW)

Luc Van Craenendonck (Frederik Loy volgt op vanaf 1 april 2023)
- Erfgoed
- Groen & Begraafplaatsen
- Milieu & natuur (incl. duurzaamheid)
- Afvalbeleid
- Energie

Lieve Heurckmans
- Dorpsontwikkeling & Samenlevingsopbouw (diversiteit-vrijwilligersbeleid-schoolopbouwwerk-participatie-opvoedingsondersteuning-integratie-intergemeentelijke samenwerking Baldemore – welzijnsoverleg regio Mol WORM)
- Kansarmoed--> Lotte Vreys laatste 3 jaar
- Kinderopvang (ook Huis van het Kind)
- Lokale Economie
- Landbouw

Andrés Verbeke
- Mobiliteit
- Ruimtelijke Ordening en Planning/woonbeleid
- Openbare Werken
- Financiën

Hilde Valgaeren
- Onderwijs
- Cultuurcentrum & Bibliotheek
- Volksgezondheid
- Ontwikkelingssamenwerking --> Lotte Vreys laatste 3 jaar

Wendy Soeffers
- Personen met een handicap
- Sociale Zaken
- Voorzitter bijzonder comité sociale dienst

Hans De Groof
- Jeugd & Sport
- Toerisme en evenementen
- ICT
- Dierenwelzijn
- Natuurgebieden

Mia Belmans (Lotte Vreys volgt op vanaf 1 januari 2022)
- Senioren --> Lotte Vreys laatste 3 jaar
- Sociaal Woonbeleid --> Lotte Vreys laatste 3 jaar
- Gelijke Kansen --> Wendy Soeffers laatste 3 jaar

Bron: 
Gemeente Mol