Erkend natuurreservaat Witte Netevallei breidt uit tot 26.5 ha

 
00:00
maandag, 20 mei, 2019

Op initiatief van Vlaams minister Koen Van den Heuvel wordt het erkend natuurreservaat E-415 “Witte Netevallei” uitgebreid met een oppervlakte van 4ha 17a 87ca. De totaal erkende oppervlakte wordt door deze uitbreiding 26ha 53a 16ca. Ook het visiegebied van het natuurreservaat wordt door hetzelfde ministerieel besluit uitgebreid met twee zones gelegen in natuurgebied.

Het natuurreservaat “Witte Netevallei”, waarvan een groot deel zich binnen Habitatrichtlijngebied en binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk bevindt, situeert zich langs de bovenlopen van de Kleine Nete gelegen in Kasterlee, Retie, Geel en Dessel. In de valleien van de waterlopen vinden we vooral lemige bodems, terwijl de hogere delen van het landschap vooral uit zandige bodems bestaan. De heidegronden werden beplant met naaldhout, maar toch komen er ook vandaag in het gebied nog natuurwaarden voor van Vlaams en Europees belang.

“De algemene doelstellingen voor het gebied zijn het behouden en ontwikkelen van een natuurgebied met maximale biodiversiteit, een gevarieerd landschap en een hoge belevingswaarde”, zegt minister Koen Van den Heuvel. “Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige en historische fauna en flora, de historiek van het gebied en de Vlaamse en Europese natuurdoelen.”

Het beheer van de in deze uitbreiding erkende percelen zal onder meer bestaan uit het open houden van vijvers, exotenbestrijding, ecologisch bosbeheer en aandacht voor open plekken en bosranden. “We gaan de naaldhoutaanplanten omvormen naar inheems loofbos en er zullen meer open plekken worden gecreëerd in functie van heide. De recreatievijvers worden vernatuurlijkt door het afgraven van de oevers, het slib wordt weggehaald en exotische beplantingen worden verwijderd”, aldus minister Van den Heuvel.

Een aantal interessante soorten flora en fauna die in de Witte Netevallei voorkomen zijn gewone dotterbloem, bittere veldkers, slangenwortel, moerasvaren, dalkruid, gewone salomonszegel, wilde gagel, duizendknoopfonteinkruid, veelstengelige waterbies, wateraardbei, matkop, zwarte specht, koekoek, houtsnip, blauwborst, grote gele kwikwstaart, boomvalk, ijsvogel, rivierdonderpad, heikikker, weidebeekjuffer, bosbeekjuffer, glassnijder, beekrombout, kustsprinkhaan en bever.

Meer info: 
Bron: 
kabinet minister Koen Van den Heuvel