Gemeentebestuur gaat voor een warme samenleving met rechten en plichten

zaterdag 24 november 2012

Iedereen is welkom in Mol. Elke inwoner verdient kansen, maar dit is niet vrijblijvend. Kansen moet je uiteindelijk ook grijpen. Tegenover rechten staan dan weer plichten. Deze filosofie vormt het uitgangspunt van de bestuursploeg van CD&V , sp.a en Open VLD die klaarstaat om Mol in de periode 2013 – 2018 te besturen. Met de nieuwe bevoegdheid Kansarmoede voor één van de schepenen, kiest de coalitie voor een warme samenleving met oog voor de zwakkeren onder ons.

Het afgelopen decennium transformeerde Mol in een sneltempo van een landelijke gemeente naar een bescheiden centrumstad. Deze verstedelijking bracht onze gemeente heel wat nieuwe mogelijkheden, maar heeft ook zijn keerzijde. Het nieuwe bestuur wil voor deze uitdagingen extra inzetten op het versterken van het sociale weefsel en het behoud van een leefbare gemeenschap.

‘Elkaar kennen’

Elkaar kennen, vormt een onmisbare voorwaarde voor een warme samenleving. De komende zes jaar krijgen onze verenigingen en vrijwilligers dan ook verder de aandacht en ondersteuning die ze verdienen en nodig hebben. Ook het Cultureel Ambassadeurschap wordt vanuit deze invalshoek behouden en versterkt.

Een belangrijke doelgroep in dit verhaal van samenleven zijn onze senioren. Met de verdere uitbouw van het dienstencentrum op ouderensite Ten Hove ligt er op dit vlak nog heel wat werk op de plank.

Overlast aanpakken

Op vlak van de plichten kiest het nieuwe bestuur voor het behoud en de mogelijke uitbreiding van de Gemeentelijke Administratieve Sancties. Dit middel laat toe om gepast en snel op te treden tegen allerlei vormen van overlast. Een eventuele uitbreiding kan enkel na een grondige evaluatie en moet samengaan met de nodige sensibilisering en preventie.

Mobiliteit en verkeersveiligheid

De groei van Mol heeft ook gevolgen voor de mobiliteit en de verkeersveiligheid. Voor het Centrum streeft het bestuur naar een actieve uitbouw van de randparkings, waarbij de inrichting van de al toegezegde parking Keirlandse Zillen als topprioriteit naar voor wordt geschoven. Daarnaast start de zoektocht naar bijkomende randparkeergelegenheid in de omgeving van de Molderdijk. Ook de fietser krijgt de nodige aandacht, onder meer via de aanleg van nieuwe fietspaden, een goed onderhoud van bestaande fietsroutes én een betere bescherming in het Centrum.

Groei van het Centrum

De groei van het Centrum moet de komende jaren in goede banen worden geleid via het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Centrum. Dit plan – momenteel in opmaak – zal de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van wonen, handel en horeca in het Centrum voor de komende decennia vastleggen.

Campina-project

Op economisch vlak zet het nieuwe bestuur zijn schouders onder de uitbreiding van industriezone Berkebossen. Daarnaast krijgt ook het Campina-project alle steun. De toekomstige invulling van de site van de vroegere elektriciteitscentrale en de Balmatt-site in Donk moet passen in het verhaal van een te ontwikkelen Milieutechnologie Valley. Hiervoor werken we nauw samen met VITO, SCK-CEN en de Thomas More Hogeschool (voorheen KHK). Verder bepleit het nieuwe bestuur voor het behoud van de nucleaire kennis in deze streek, zonder zich daarbij voor of tegen kernenergie uit te spreken. In dat opzicht blijft er, net zoals de voorbije legislatuur, een afzonderlijke bevoegdheid Nucleaire Zaken bestaan.

Grote investeringen

Op vlak van grote investeringen doet de nieuwe coalitie op dit ogenblik nog geen definitieve uitspraken. De komende maanden zal er hard worden gewerkt aan de uitwerking van een meerjarenplan voor de periode 2014 – 2019. De gezondheid van de gemeentefinanciën op lange termijn staat centraal. Het recent afgesloten bestuursakkoord vormt, aangevuld met de informatie uit het ambtelijk memorandum, de leidraad voor de verdere geconcretiseerde beleidsplanning.

Bevoegdheidsverdeling college van burgemeester en schepenen

 • Burgemeester Paul Rotthier (CD&V)
  • algemeen beleid en coördinatie
  • politie
  • brandweer
  • nucleaire zaken

 

 • Kathleen Deckx (sp.a)
  • toerisme
  • feestelijkheden
  • lokale economie
  • onderwijs
  • BKO (buitenschoolse kinderopvang)

 

 • Hans Schoofs (Open VLD)
  • openbare werken
  • patrimonium
  • monumenten en landschappen
  • informatie

 

 • Peter Van Rompaey (CD&V)
  • financiën
  • ruimtelijke ordening
  • milieu

 

 • Hubert Celen (sp.a)
  • personeel
  • ontwikkelingssamenwerking
  • sociaal beleid (exclusief "seniorenbeleid")
  • woonbeleid
  • kansarmoede
  • gelijke kansenbeleid

 

 • Christophe Verdonck (CD&V)
  • sport
  • volksgezondheid
  • landbouw - plattelandsbeleid

 

 • Paul Vanhoof (sp.a)
  • jeugd
  • cultuur
  • energie
  • mobiliteit

 

 • Luc Van Craenendonck (CD&V)*
  • begraafplaatsen
  • erediensten
  • openbaar groen

 

 • Wim Caeyers (CD&V)
  • voorzitter OCMW
  • senioren
  • burgerlijke stand - bevolking

 

 • voorzitter gemeenteraad:
  • Peter Berghmans (CD&V)

 

* mandaat voor 3 jaar, waarbij de volgende 3 jaar Tessa Knaeps (Open VLD) schepen Luc Van Craenendonck opvolgt

bron: http://www.gemeentemol.be/nieuwsdetail/314/nieuw-bestuur-gaat-voor-een-warme-samenleving-met-rechten-en-plichten

 

verwant:

Toelichting Meerjarenplan 2014-2019 door Burgemeester Paul Rotthier

Voorstelling ontwerp Meerjarenplan 2014-2019 deel1

Veel volk bij eerste gemeenteraad

Bevoegdheidsverdeling college van burgemeester en schepenen

 

 

 

 

Stem: 
Nog geen stemmen