Trefdag voor vrijwilligers over VZW’s en verbindend communiceren op 20 november

woensdag, 7 november, 2018

Op dinsdag 20 november organiseert dienst samenlevingsopbouw een Trefdag voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken. De Trefdag gaat door in ecocentrum De Goren, Postelsesteenweg 71. Om 13.30 uur leer je meer over ‘Feedback geven en ontvangen op een verbindende manier. ’s Avonds wordt deze workshop herhaald of kan je de infosessie ‘Zonder winst geoogmerkt’ bijwonen. Interesse? Schrijf snel in via www.gemeentemol.be > e-loket > trefdag vrijwilligers 2018. De infosessie en workshops zijn gratis.

Met deze Trefdag ondersteunt de dienst samenlevingsopbouw vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken en wordt georganiseerd in samenwerking met VormingPlus Kempen.

Infosessie ‘Zonder winst geoogmerkt’ van 20 – 22 uur

Tijdens deze sessie maak je onder begeleiding van vzw-kliniek.be kennis met het vzw-statuut.

·          Wat is het verschil tussen een feitelijke vereniging en een vzw?

·          Wat kan je doen 'kiezen om de stap te zetten vzw te worden of net feitelijke vereniging te blijven'?

·          Welke zijn de belangrijkste bepalingen in de vzw-wet en wat betekent dit onder meer inzake besluitvorming, boekhouding en het sluiten van contracten voor zowel feitelijke vereniging als vzw?

·          Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten inzake boekhouding en belastingen?

·          Hoe kan een vzw ontbonden worden en in welke gevallen kan er sprake zijn van een gerechtelijke ontbinding?

Workshop ‘Feedback geven en ontvangen op een verbindende manier’ van 13.30 – 15.30 uur of van 20 – 22 uur

Zou het niet geweldig zijn om te kunnen zeggen wat je wil, op een manier waarop de ander je boodschap niet hoort als kritiek, een afwijzing of een verwijt? Feedback is een boodschap over het gedrag van een ander. De manier waarop feedback wordt gegeven, zorgt ervoor dat de relatie voeding krijgt of er eerder afstand wordt gecreëerd. Op een verbindende manier feedback geven en ontvangen is dan ook van onschatbare waarde als je met anderen samenwerkt of/en samenleeft. De benadering van Verbindende Communicatie helpt inzicht te krijgen in eigen en andermans gevoelens, behoeften en verzoeken. In deze interactieve workshop ligt de focus op helder en eerlijk communiceren, ook als het gaat om het overbrengen van moeilijke boodschappen.

Meer info: 
dienst samenlevingsopbouw
014 33 16 16
Bron: 
OCMW-VOORZITTER WIM CAEYERS