Arne Stroobant is Belgisch Jeugdschaakkampioen bij de U8 en Aeneas Kersemans is Belgisch vice-kampioen bij de U10 geworden

Foto: Els Peetermans
Foto: Els Peetermans
Foto: Els Peetermans
zondag, 20 december, 2020

Zondag heeft achtjarige Arne Stroobant van de Molse Schaakclub aan heel België getoond dat hij de
beste van zijn leeftijdscategorie is. Door zes van de zeven rondes te winnen is hij tot Belgisch
Jeugdschaakkampioen gekroond. Eerder was Arne al Vlaams Kampioen en Laureaat van de Provincie
Antwerpen. Ook Aeneas heeft eindelijk kunnen tonen dat hij klaar is voor het grote werk door Vice-
Kampioen te worden bij de U10.
Jaarlijks vindt in het voorjaar het Belgisch Jeugdschaakkampioenschap plaats in Blankenberge.
Omwille van Covid-19 kon dit in 2020 niet doorgaan. Uiteindelijk zou het dan in november
uitzonderlijk in Turnhout doorgaan, maar daar heeft de tweede golf een stokje voor gestoken. De
Belgische Schaakbond (KBSB) heeft dan uiteindelijk beslist om een online Belgisch
Jeugdkampioenschap te organiseren en dat is het voorbije weekend gestart.
Met 195 deelnemers van over het hele land kan de organisatie van deze eerste online versie van het
BJK als een groot succes beschouwd worden. Het BJK vindt plaats van 19 december tot 30 december
waarbij de jongsten (U8 en U10) in het eerste weekend speelden. U12 en U14 werken hun partijen af
op 20 en 21 december en de oudsten (U16, U19 en U20) spelen op 29 en 30 december.
De partijen worden afgewerkt op het Tornelo platform en omdat er geen fysieke arbiters mogelijk
waren, werden er enkele regels voorzien. Zo mocht er geen enkel andere persoon aanwezig zijn in de
online speelruimte noch een andere elektronisch toestel dan het toestel waarop geschaakt werd. De
spelers moesten ook hun camera en microfoon werkend houden tijdens de partijen en
hoofdtelefoon of oortjes waren verboden.
Door de Netflix serie The Queen’s Gambit zit schaken tegenwoordig in de lift en dat kan alleen maar
toegejuicht worden. Immers, schaken biedt enorm veel voordelen voor jong en oud. Niet alleen
presteren kinderen die schaken beter op school, zij leren ook disciplinair omgaan met winst en
verlies. Andere pijlers zijn onder andere kritisch denken, het nemen van verantwoordelijkheid en het
onderdrukken van reflexen. Voor de ouderen is het alom geweten dat denksport iedere vorm van
dementering vertraagt of tegenhoudt.
Omwille van Covid-19 is het ledenaantal van de club lichtjes gedaald, maar het bestuur is niet bij de
pakken blijven zitten. Met zo’n 35 jeugdleden en 20 volwassenen is MSC nog steeds op koers. Er
wordt nu dan ook veel online geschaakt en lesgegeven. De prestaties waren eerder al zeer goed op
provinciaal en Vlaams niveau, maar nu beginnen de resultaten duidelijk ook zichtbaar te worden op
nationaal niveau.
Begin 2018 besliste de Molse Schaakclub om met een jeugdwerking te starten en dat heeft zijn
vruchten afgeworpen. Het lesgeversduo Jan Croonenborghs en Roger Van Decraen vormt de
gevorderde jeugdschakers op vrijwillige basis met succes om tot echte kampioenen. Maar de ware
sleutel tot het succes ligt uiteraard bij de inzet van de spelers zelf, want zijzelf zijn degenen die het
eindelijk moeten doen.
De website van MSC - www.molseschaakclub.be – is uitgegroeid tot een toonaangevende en vaak
bezochte bron van informatie over alles wat met schaken te maken heeft. Voorzitter Lesley Mertens
nodigt dan ook alle geïnteresseerden uit om de website te bezoeken of de Facebookgroep van de
club, of meer nog, om online mee te schaken op lichess.org. Iedereen kan gratis lid worden van het
MSC-team op https://lichess.org/team/molse-schaakclub-belgium

Verantwoordelijke communicatie MSC: Lesley Mertens

Meer info: 
Molse Schaakclub
Lesley Mertens
Bron: 
Molse Schaakclub