Drie AED toestellen in Ginderbuiten

Drie AED toestellen in Ginderbuiten Foto: Yvo Geerts
vrijdag, 25 september, 2020

Hier is Ginderbuiten, ontstaan in 2005 uit het cultureel Ambassadeursschap van de Gemeente Mol, zet zich al jaren in om het verenigingsleven van Mol-Ginderbuiten te ondersteunen.

In de beginjaren door samen met diverse culturele verenigingen uit Ginderbuiten uiteenlopende activiteiten te organiseren. Deze succesvolle samenwerkingen hebben gezorgd voor financiële impulsen in diverse verenigingen, een groot deel van de inkomsten vloeiden immers door naar de verenigingen en de buurtwerkingen.

Door de jaren heen is hierdoor ook een spaarpotje opgebouwd binnen Hier is Ginderbuiten. In 2020 is er echter door Covid-19 geen enkele activiteit kunnen doorgaan. Op de planning stond immers een avond- en kerstmarkt.
Hier is Ginderbuiten wil echter 2020 niet ongemerkt laten voorbijgaan. Het is immers een zeer speciaal jaar dat we nooit meer gaan vergeten.
Covid-19 heeft iedereen doen beseffen dat gezondheid een heel belangrijk gegeven geworden is en dat we dit zeer zeker moeten ondersteunen.

De vraag was bij iedereen hoe we dit aspect van gezondheid in het algemeen konden integreren in onze werking.
Na een rondvraag en brainstorming bij onze bestuurleden is het idee gekomen een AED-toestel Automatische Externe Defibrillator (AED) te voorzien in het gehucht Ginderbuiten.
Er was er immers nog geen enkel aanwezig in ons gehucht.

Enkele bestuurleden hebben met diverse andere personen dit idee kenbaar gemaakt. De leden en personen rond het PC Ginderbuiten en de toneelgroep 7 Heerlijkheden waren zeer positief en vroegen om mee in te het project te stappen.
In samenwerking met deze groepen is er beslist om niet 1 maar 2 AED toestellen te plaatsen in Ginderbuiten.
Hier is Ginderbuiten en toneelgroep “De 7 Heerlijkheden” financieren de aankoop en PC Ginderbuiten draagt de kost van het onderhoudscontract.
De basisschool “Klimop” draagt logistiek bij, ook hier wordt een toestel voorzien.
Zij zorgen voor een plaats waar dit toestel aan de school kan gehangen worden.
Ondertussen was er ook bij een lokale ondernemer interesse om bij hem aan de zaak een toestel te hangen. Dus samen met bakkerij Van Elsen zorgt dit ervoor dat er vanaf 15 oktober 3 toestellen in Ginderbuiten aanwezig zijn.

1 toestel aan Parochiecentrum Ginderbuiten, 1 aan basisschool klimop, 1 bij bakker Van Elsen.
We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan de veiligheid, gezondheid en leefbaarheid van Mol-Ginderbuiten.

Groeten,

Hier Is Ginderbuiten
Toneelgroep 7 Heerlijkheden
Pc Team Ginderbuiten.

Meer info: 
Hier Is Ginderbuiten
Bron: 
Yvo Geerts